УКР РУС

Про портал

Законодавство

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Вiд 21  2016 № 484-р

Про внесення змін до Положення про контактний центр Миколаївської області, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 23 квітня 2012 року № 117-р

 

 

Відповідно до статей 2, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 5 Закону України «Про звернення громадян», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 року № 21 «Про затвердження Положення про Національну систему опрацювання звернень до органів виконавчої влади та Типового положення про контактний центр Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя», розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 року № 589-р «Про схвалення Концепції створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади», з метою забезпечення оперативного реагування на проблемні питання соціально-економічного життя громадян Миколаївської області, підвищення якості підготовки, прийняття рішень з цих питань з урахуванням думки громадськості, проведення ґрунтовного аналізу та консолідації змісту звернень громадян і шляхів вирішення наведених у зверненнях питань по суті:

1. Внести такі зміни до Положення про контактний центр Миколаївської області, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 23 квітня 2012 року № 117-р «Про створення контактного центру Миколаївської області та затвердження Положення про цей центр»:

1) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Основним завданням контактного центру є забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями і установами, розташованими на території Миколаївської області, звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, органами місцевого самоврядування (далі - заявники) засобами телефонного та електронного зв’язку, з використанням мережі Інтернет»;

2) у пункті 6:

абзац перший-третій підпункту 1 викласти в такій редакції:

«1) забезпечує за допомогою програмно-технічного комплексу Національної системи:

приймання звернень за допомогою засобів телефонного зв’язку та Інтернету;

попереднє опрацювання звернень та надсилання їх на розгляд органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям і установам, розташованим на території Миколаївської області, що уповноважені вирішувати порушені у зверненнях питання»;

після підпункту 1 доповнити новим підпунктом 11 такого змісту:

«11) забезпечує функціонування «гарячої лінії» голови облдержадміністрації, приймання звернень за допомогою засобів телефонного та електронного зв’язку, з використанням мережі Інтернет, попереднє опрацювання отриманих звернень та надсилання їх на розгляд органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям і установам, розташованим на території Миколаївської області, що уповноважені вирішувати порушені у зверненнях питання;

забезпечує взаємодію «гарячої лінії» голови облдержадміністрації, телефонних «гарячих ліній», довідкових телефонних служб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на території Миколаївської області за принципом «єдиного вікна»;

забезпечує інформування та консультування заявників щодо норм законодавства та актуальних питань державної політики за допомогою засобів телефонного та електронного зв’язку, з використанням мережі Інтернет»;

в абзаці 3 підпункту 2 слова «органами виконавчої влади» замінити словами «органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями і установами, розташованими на території Миколаївської області»;

підпункт 3 після слів «Урядовим контактним центром» доповнити словами «(за встановленою ним формою)»;

у підпункті 6 слова «інформаційно-пошукового довідника» виключити, а слово «його» замінити словом «її»;

3) у пункті 7:

у підпункті 1 слова «органам виконавчої влади відповідно до їх компетенції» замінити словами «органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям і установам, розташованим на території Миколаївської області, що уповноважені вирішувати порушені у зверненнях питання»;

у підпункті 2 слова «органів виконавчої влади відповідно до їх компетенції» замінити словами «органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ, розташованих на території Миколаївської області, що уповноважені вирішувати порушені у зверненнях питання».

2. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Боня В.В.

 

Голова облдержадміністрації                                                     О.Ю. Савченко